Casus 1 | Inkomend vracht- en servicelogistiek verkeer

Verbonden aan de teams:

Team “Dcgr3” & team “Focus”

Centrale probleemstelling

Veel bussen van installateurs, schilders, serviceproviders en andere werklieden rijden vanaf het buitengebied Groningen in.

Deelvragen

Zijn deze werklieden bereidt de bus te parkeren op een centrale locatie en hun spullen over te slaan op een cargobike?
Kunnen deze busritten dus vervangen worden door de cargobike?
Welke bedrijven zouden hierin geïnteresseerd zijn?
Welke locaties zijn hier geschikt voor?

Algemene omschrijving

Introductie
De gemeente Groningen groeit. Groningen is een van de sterkste groeiers in inwonertal in Nederland én de banenmotor voor Noord-Nederland. Nu al zijn er dagelijks circa 375.000 verkeersbewegingen tussen Groningen en de omliggende regio, en dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Een groot deel van deze verkeersbewegingen vindt plaats met de auto. Dat gaat steeds meer ten koste van het leefklimaat in onze stad. Daarom willen we ervoor zorgend dat minder grote gemotoriseerde voertuigen onze stad inrijden. Een groot onderdeel van deze verkeerstroom bestaat uit vracht-, bestel- en servicelogistiek verkeer. Busjes van schilders, installateurs, leveranciers en energiebedrijven betreden dagelijks onze stad. Kan dat ook anders?

De deel-cargobike op de P+R
De gemeente Groningen, MOBIAN en DOCKR hebben het plan opgepakt om elektrische cargobikes aan te bieden op P+R-terreinen (Park and Ride). Inkomend vracht- en servicelogistiek verkeer kan hierdoor aan de rand van de stad hun materialen overslaan om vervolgens snel, duurzaam en efficiënt hun klanten in de stad te bezoeken. De cargobike wordt aangeboden in de vorm van deelmobiliteit. Bedrijven kunnen gemakkelijk online een parkeerplaats in combinatie met de elektrische cargobike reserveren op basis van een uur of een (halve) dag. Eventuele slagbomen en het fietsslot kunnen daarbij worden geopend vanuit een smartphone app.

Vraagstelling
Er spelen echter nog vragen rondom de deel-cargobike op de P+R;

 • Voor welke bedrijven biedt de cargobike op de P+R een volwaardig alternatief
 • Welke barrières zien zij in het gebruik van de cargobike?
 • Hoe kunnen we deze barrières overkomen?
 • Op welke P+R’s (of eventueel andere locaties) zou de cargobike ingezet kunnen worden?

Onderbouw het antwoord met

 • een uitwerking van usecases per type bedrijf en hun product of dienst;
 • een marktanalyse en doelgroep analyse;
 • een marketing en acquisitiestrategie om de doelgroep te benaderen;
 • prijsstrategie op basis van geldende parkeertarieven en een tarief voor het gebruik van de fiets;
 • een uitwerking van mogelijk geschikte locaties en eventuele randvoorwaarden van vereisten per locatie. (denk daarbij aan toegankelijkheid, afstand tot eindbestemming, beveiliging etc);
 • de eventuele rol van de Gemeente / Provincie;
 • eventuele overige ideeën en randvoorwaarden om een dergelijke oplossing te laten slagen.

Opdrachtgever

Mobian

Mobian is een mobiliteitsplatform

Contactpersoon

Laurens Bushoff
laurens.bushoff@mobian.global.nl
0651260539