Casus 3 | De Kracht van de Cargobike

Verbonden aan de teams:

Team “Cargo Ideeën” & team “TomPi”

Centrale probleemstelling

De cargobike heeft een minder groot laadvermogen in vergelijking met traditionele de voertuigen.

Deelvragen

Is het mogelijk het laadvermogen van een cargobike te vergroten?
Hoe voorkom je dat de binnenstad straks overspoeld raakt met cargobikes?
Kunnen we een centraal overslagpunt (hub) realiseren? Waar? Hoe? Voor wie?
Is same-day delivery met een cargobike rechtstreeks vanuit een hub mogelijk?

Algemene omschrijving

Introductie
In het centrum is het een komen en gaan van busjes en vrachtwagens, welke in de winkelstraten veelal voor de deur parkeren om goederen te lossen. Dit heeft de nodige impact op de leefbaarheid van de binnenstad. Dergelijke voertuigen rijden vaak nog op fossiele brandstoffen en zorgen derhalve voor uitstoot van CO2. Het bewegen door het verkeer en het parkeren hebben tevens overlast en gevaarlijke situaties tot gevolg, daar dit gebied gedeeld wordt met fietsers en voetgangers. Vrachtwagens blokkeren doorgaande routes en busjes staan vaak naast elkaar over de breedte van de straat geparkeerd. Dit probleem vraagt om een oplossing, waarbij uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd en het verstoppen van (winkel)straten wordt tegengegaan.

De cargobike
Als alternatief voor de traditionele transportmiddelen maken elektrische voertuigen een opmars. Zowel vrachtwagens als bestelbusjes worden steeds vaker elektrisch aangedreven. Voor het uitstootprobleem biedt deze ontwikkeling op termijn een oplossing, maar het beeld van geblokkeerde wegen en onveilige situaties voor voetgangers en fietsers verdwijnt hiermee niet. De cargobike biedt wel uitkomst voor beide hierboven genoemde problemen, maar om deze in te kunnen zetten ter vervanging van vrachtwagens en busjes zijn een aantal uitdagingen te overwinnen.

Een gemiddelde winkel in de binnenstad wordt één tot meerdere keren per week bevoorraad vanuit een centraal distributiecentrum/magazijn elders in het land. Afhankelijk van de leverfrequentie varieert het volume hierbij van enkele dozen tot meerdere volgepakte pallets, in de meeste gevallen te veel om in het transport te voorzien middels een enkele rit met een cargobike.

De vraagstelling
Een veelgehoorde oplossing voor het verduurzamen van de last-mile-logistiek is het gebruikmaken van hubs aan de rand van de stad. Vrachtwagens en pakketdiensten lossen daar hun lading, waarna het transport richting binnenstad wordt overgepakt door o.a. cargobikes. Met een beperkt laadvermogen biedt dit echter geen uitkomst voor het vervoeren van grotere volumes. Zendingen zouden moeten worden opgedeeld in meerdere ritten, maar dit heeft als gevolg dat de levering meer tijd en inzet van personeel kost.

  • Is het laadvermogen van een cargobike te vergroten? Zo ja, hoe? En hoe voorkom je dat deze niet te groot worden en overlast veroorzaakt in het verkeer?
  • Hoe voorkom je dat de binnenstad straks overspoeld wordt met cargobikes, waardoor er alsnog onveilige situaties ontstaan?
  • Is same-day-delivery met een cargobike rechtstreeks vanuit een centraal punt naar de consument een optie? Hiermee wordt het voor een winkel mogelijk om minder voorraden aan te leggen en hoeft de consument niet met de auto de binnenstad in.

Opdrachtgever

Dropper

Dropper is een bezorgnetwerk dat lokale verzenders zoals restaurants, retailers en consumenten aan lokale bezorgers en bezorgteams koppelt.

Contactpersoon

Aart de Goede
+31 6 134 223 74